Zou darten een Olympische sport moeten zijn?

Nu darts steeds populairder wordt, is een rode draad onder vrienden en kennissen een gespreksonderwerp geworden. Ze weten niets over de sport totdat ze op een dag bijna als bij toeval de TV zender draaien, een spelletje darts zien, en meteen verkocht zijn. Dus, met al die populariteit, moet darts een Olympische sport worden?

Ja, darts moet een Olympische sport worden. Het proces om darts in te voeren in de Olympische spelen is al begonnen. We zouden darts moeten zien gespeeld worden tegen de Olympische Spelen van 2028, of eerder.

Al jaren discussiëren fans en leden van de media onder elkaar over de mogelijkheid om het dartsspel als Olympische sport in te voeren.

Het dartsspel is bedrieglijk eenvoudig en heeft de onfortuinlijke reputatie (een reputatie die het nog niet met succes van zich heeft afgeschud) dat het een spel is dat met een pint bier in de hand wordt gespeeld.

Wie echter bereid is om deze geweldige sport een kans te geven, wordt beloond met een opwindend staaltje vaardigheid en een enorme mentale vastberadenheid.

Een korte geschiedenis van darts

De eerste historische vermeldingen van darten als spel dateren uit de veertiende eeuw, toen verveelde soldaten in oorlogstijd het tegen elkaar opnamen door metalen fragmenten en andere scherpe voorwerpen naar deksels van wijnvaten te gooien.

In sommige documenten wordt dezelfde activiteit beschreven, maar dan met behulp van een eenvoudig apparaat dat was gemaakt van de doorsnede van een boom die tussen takken hing. Ergens tussen 1310 en 1320 werden concentrische cirkels voor het eerst gebruikt om scores te tellen, en gedurende zeer lange tijd bleef deze activiteit beperkt tot militaire kringen.

Het werd zelfs aangemoedigd door de toenmalige superieuren als de best mogelijke manier om de vrije uren door te brengen, omdat het naar verluidt de richtvaardigheid van de soldaten in topvorm hield.

Het spel bleef evolueren tot het zijn moderne vorm ergens rond het begin van de twintigste eeuw bereikte en Europese pubs en bars hielpen de populariteit ervan te verspreiden.

De uitvinding van elektronische doelen in de Verenigde Staten was ook een cruciaal moment in de geschiedenis van de sport omdat het de puntentelling vereenvoudigde en het spel nog toegankelijker maakte voor de massa.

Het moderne dartsspel heeft een beknopte regelset en is strak gereguleerd, met standaard afmetingen voor de darts zelf en de borden. Het scoresysteem is ook zo opgezet dat het spel zo vloeiend en gemakkelijk mogelijk verloopt.

In een standaard wedstrijdspel van competitiedarts is het doel om een vaste score, die meestal begint bij 501, terug te brengen tot nul, waarbij de laatste dart moet landen op een bull of double om de overwinning veilig te stellen.

Darts als Olympische sport

Degenen die het standpunt verdedigen dat competitief darts een Olympisch slot moet krijgen hebben er genoeg argumenten voor.

Zowat iedereen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd of fitness niveau kan darts spelen, en dit betekent dat als het IOC darts een officiële Olympische sport maakt, onmiddellijk miljoenen mensen wereldwijd de hoop kunnen koesteren om Olympiër te worden. Weinig sporten kunnen er serieus prat op gaan zoveel mensen in de Olympische gelederen te brengen.

Meer dan negentig landen hebben actieve dartsbonden, waarvan er zeventig al lid zijn van het hoogste bestuursorgaan van de sport.

De wereldwijde aantrekkingskracht van competitiedarts is terug te zien in de wereldwijde ranglijst van de WDF. Landen uit Amerika, Europa, Azië en zelfs Australië staan in de top, wat betekent dat competitief darts een onmiskenbare universele aantrekkingskracht heeft.

Competitie darts is een heerlijk eenvoudige sport die gemakkelijk te begrijpen en zeer toegankelijk is, maar toch heeft het een hoog vaardigheidsplafond en kan het behoorlijk tactisch zijn, niet te vergelijken met boogschieten of Olympisch schieten.

Er zijn echter genoeg mensen die zich verzetten tegen het idee om darts deel te laten uitmaken van een modern Olympisch programma, en zij zijn ook gewapend met solide argumenten. Laten we eens kijken of ze stand houden bij nader onderzoek.

Hetzelfde argument dat gebruikt wordt voor Olympische deelname, gebaseerd op de toegankelijkheid van de sport en de lage instap, wordt er ook tegen gebruikt.

Omdat mensen van alle vormen, maten en niveaus van fysieke fitheid gemakkelijk kunnen deelnemen aan de hoogste niveaus van competitie, voelen sommigen dat het beeld van de topatleet, zo eerbiedig gehouden door het Olympisch Comité, zal worden bedreigd.

Anderen beweren dat het organiseren van Olympische Spelen voor de meeste landen onbetaalbaar duur is geworden en dat het voortdurend toevoegen van nieuwe sporten aan het programma de totale kosten zal doen stijgen, en stellen dat meer wedstrijden contraproductief zijn voor het merk.

Misschien wel het minst redelijke argument tegen de opname van competitiedarts in de Olympische Spelen is dat van het imago van de sport.

Voor velen is darts een kroegspel dat 's avonds laat met vrienden wordt gespeeld, dronken met een glas bier in de ene hand en sigarettenrook in de lucht.

Toch zie je dan door de bomen het bos niet meer; professioneel competitief darten is een sport van intense mentale concentratie, precieze berekeningen, stalen zenuwen, vaardigheid en vastberadenheid.

Als je ooit een wedstrijd hebt gezien weet je waar ik het over heb; competitief darts is een evenement en een die geschikt is voor de Olympische schijnwerpers.

De Olympische Spelen zijn voortdurend in ontwikkeling, en het wordt tijd dat ze de echte waarde van darts erkennen.